نتایج رستلینگ

نتایج کوتاه پی پر ویوی اکستریم رولز 2013

موضوع : مسابقات پی پر ویو

» دانلود نتایج کوتاه پی پر ویوی اکستریم رولز 2013

در پی پر ویوی اکستریم رولز نه مسابقه بسیار زیبا انجام شد که در مسابقه پری شو د میز در برابر کودی رودز قرار گرفت و در مسابقه اول این شو شیمس در برابر مارک هنری قرار گرفت و در مسابقه دوم تیم هل نو در برابر ست رولیز و رومن رینز قرار گرفتند و در مسابقه سوم بیگ شو در برابر رندی اورتن  قرار گرفت و در مسابقه چهارم براک لسنر در برابر تریپل اچ قرار گرفت و در مسابقه پنجم کریس جریکو در برابر فاندانگو قرار گرفت و در مسابقه ششم جک سواگر در برابر آلبرتو دلریو قرار کرفت و در مسابقه هفتم کوفی کینگستن در برابر دمین امبروز قرار گرفت و در مسابقه هشتم و آخرین مسابقه این پی پر ویو رایبک در برابر جان سینا قرار گرفت.

» جهت تماشای نتایج  به ادامه مطلب بروید …

ادامه + دانلود

نتایچ کوتاه شو راو به تاریخ 13 می 2013

موضوع : مسابقات راو

» نتایج کوتاه شو راو به تاریخ 13 می 2013

در شو راو این هفته 8 مسابقه زیبا برگزار شد که در مسابقه اول رایبک در برابر زک رایدر قرار گرفت و در مسابقه دوم بردوس کلی و لرد تنسای در برابر ایم پرایام تایمز قرار گرفتند و در مسابقه سوم کوفی کینگستن در برابر دمین ساندو قرار گرفت و در مسابقه چهارم   آنتونیو سزار در برابر رندی اورتن قرار گرفت و در مسابقه پنجم د میز در برابر هیث اسلتر قرار گرفت و در مسابقه ششم جان سینا و تیم هل نو در برابر د شیلد قرار گرفتند و در مسابقه هفتم بیگ ای لنسگتن در برابر جک سواگر  قرار گرفت و در مسابقه هشتم ای جی لی در برابر نانتالیا  قرار گرفت.

» جهت تماشای نتایج به ادامه مطلب بروید …

ادامه + دانلود

نتایج مسابقات اسمکدان به تاریخ ۱۰ می ۲۰۱۳

موضوع : مسابقات اسمکدان

» نتایج مسابقات اسمکدان به تاریخ ۱۰ می ۲۰۱۳

در شو اسمکدان این هفته که به تاریخ 10 می 2013 انجام شد شاهد 5 مسابقه زیبا بودی که در مسابقه اول کوفی کینگستون در مقابل کودی رودز قرار گرفت و در مسابقه دوم جک سوایگر در مقابل بیگ ای لنگستون قرار گرفت و در مسابقه سوم دمین آمبروز مقابل دنیل برایان قرار گرفت و در مسابقه چهارم بیگ شو در مقابل لرد تنسای قرار گرفت و سر انجا در آخرین مسابقه این شو کریس جریکو در مقابل رایبک قرار گرفت.

» جهت تماشای نتایج به ادامه مطلب بروید …

ادامه + دانلود

نتایج کوتاه شو دبلیودبلیوای مین اونت به تاریخ 17 آپریل 2013

موضوع : نتایج رستلینگ

http://imgiran.com/images/hqidkwiamqa14gxyftyh.jpg

 

نتایج شو دبلیودبلیوای مین اونت این هفته ………………………….. Result Of This Week’s WWE Main Event
تاریخ برگزاری: 17 آپریل 2013

مسابقاتی که در شو دبلیودبلیوای مین اونت این هفته برگزار گردید :

دارک مچ: آلیشا فاکس در برابر آکسانا ………………………….. Alicia Fox vs. Aksana

مسابقه اول: بتل رویال مچ ده نفره ……………….. Ten Man Battle Royal Match For Inc

مسابقه دوم: جاتسین گابریل در برابر ویدبرت …………….Justin Gabriel vs. Wade Barrett

» جهت مشاهده ی نتایج شو مین اونت این هفته ، به ادامه ی مطالب بروید …
ادامه + دانلود

نتایج و دانلود عکس های مین اونت به تاریخ 10 آپریل 2013

موضوع : مسابقات مین اونت

 

» نتایج و دانلود عکس های شو دبلیو دبلیو ای مین اونت به تاریخ 10 آپریل 2013

در شو مین اونت این هفته 3 مسابقه زیبا برگزار شد که در مسابقه اول د شیلد در برابر کوفی گیگستن و بردوس کلی و تنسای قرار گرفتند و در مسابقه دوم بیگ ای لنگستن در برابر زک رایدر  قرار گرفت و در آخرین مسابقه برگزار شده در این شو جک سواگر در برابر یوشی تاتسو قرار گرفت.

» جهت تماشای نتایج و دانلود عکس های این شو به ادامه مطلب بروید …

ادامه + دانلود

نتایج و دانلود عکس های شو دبلیودبلیوای ماندی راو به تاریخ 8 آپریل 2013

موضوع : مسابقات راو

» نتایج و دانلود عکس های شو دبلیودبلیوای ماندی راو به تاریخ 8 آپریل 2013

در شو راو این هفته که ۱ روز پس از رسلمنیا برگزار شد ۹ مسابقه زیبا انجام گردید که تعدادی از آن ها بر سر کمربند های قهرمانی بود و در مسابقه اول دنیل برایان در برابر بیگ ای لنگستن  قرار گرفت و در مسابقه دوم د میز در برابر ویدبرت قرار گرفت و در مسابقه سوم زب کالتر و سواگر در برابر آلبرتو دلریو قرار گرفت و در مسابقه چهارم دالف زیگلر در برابر آلبرتو دلریو قرار گرفت و مسابقه پنجم به صورت سیکس من تگ تیم مچ انجام شد و در مسابقه ششم رندی اورتن در مقابل شیمس قرا گرفت و در مسابقه هفتم کوفی کینگستن در برابر فاندانگو قرار گرفت و مسابقه هشتم به صورت میکسد تگ تیم مچ هشت نفره انجام شد و در مسابقه نهم جان سینا در برابر مارک هنری قرار گرفت.

» جهت تماشای نتایج و دانلود عکس ها به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود

نتایج کوتاه و دانلود عکس های مسابقات اسمکدان5اپریل2013

موضوع : دسته‌بندی نشده,مسابقات اسمکدان

smackdown3

»نتایج کوتاه و دانلود عکس های مسابقات اسمکدان5اپریل2013:

در اسمکدان این هفته شاهد 2 مسابقه زیبا و مهیج بودیم.در اولین مسابقه و در یک هندیکپ مچ ریبک در مقابل پریمو و اپیکو قرار گفت. در دومین و اخرین مسابقه این شو نیز کوفی کینگستون در مقابل جک سواگر قرار گرفت.در این هفته به دلیل نزدیکی به پی پی وی رسلمنیا فقط 2 مسابقه برگزار شده و بقیه کشتی گیران استراحت داشتند.

»جهت دیدن نتایج کوتاه و دانلود عکس های این شو به ادامه مطلب بروید.

ادامه + دانلود

نتایج و دانلود عکس های شو دبلیو دبلیو ای ماندی نایت راو به تاریخ 1 آپریل 2013

موضوع : دانلود عکس ها,مسابقات راو

» نتایج و دانلود عکس های شو دبلیو دبلیو ای ماندی نایت راو به تاریخ 1 آپریل 2013

در شو راو این هفته که آخرین شو راو باقی مانده تا رستلمنیا هست هفت مسابقه انجام شد که  مسابقه اول به صورت سیکس من تگ تیم مچ برگزار شد و در مسابقه دوم دنیل برایان در برابر دالف زیگلر قرار گرفت و در مسابقه سوم ویدبریت در مقابل زک رایدر قرار گرفت و در مسابقه چهارم مارک هنری در برابر سانتینو مارلا  قرار گرفت و در مسابقه پنجم زب کولتر در برابر آلبرتو دلریو قرار گرفت و در مسابقه ششم کریس جریکو در مقابل آنتونیو سزارو قرار گرفت و در مسابقه هفتم نیزکامرون و ناومی در برابر بلاتوینز قرار گرفتند.

» جهت تماشای نتایج و  دانلود عکس ها به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود

نتایج و دانلود عکس های شو دبلیودبلیوای اسمکداون به تاریخ 29 مارس 2013

موضوع : دانلود عکس ها,مسابقات راو

.:: دانلود عکس ها گذاشته شد ::.

» نتایج کوتاه شو دبلیودبلیوای اسمکداون به تاریخ 29 مارس 2013

در شو اسمکدان این هفته که به تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۱۳ منتشر شد ۴ مسابقه یبا انجام شد که در مسابقه اول کریس جریکو در برابر ویدبرت و مسابقه دوم این شو به صورت سیکس من تگ تیم مچ انجام شد و در مسابقه سوم این شو  نیز جک سواگر در برابر دگریت کالی قرار گرفت و آخرین مسابقه این شو هم به صورت سیکس من تگ تیم مچ برگزار شد.

» جهت تماشای نتایج و دانلود عکس ها به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود

نتایج و دانلود عکس های شو مین اونت به تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۱۳

موضوع : دانلود عکس ها,مسابقات مین اونت

» نتایج و دانلود عکس های شو مین اونت به تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۱۳

در شو مین اونت این هفته که به تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۱۳ برگزار شد شاهد ۲ مسابقه بودیم که در مسابقه اول کین در برابر آنتونیو سزارو قرار گرفت و در دومین مسابقه نائومی و کامرون دربرابر نیکی و بری بلا قرارگرفتند که هم اکنون نتایج این شو و دانلود عکس های آن در ادامه مطلب موجود میباشد.

ادامه + دانلود

نتایج کوتاه و دانلود عکسهای شو دبلیودبلیوای راو به تاریخ 25 مارس 2013

موضوع : دانلود عکس ها,مسابقات راو

»نتایج کوتاه و دانلود عکسهای شو دبلیودبلیوای راو به تاریخ 25 مارس 2013

در شو راو این هفته نه مسابقه جذاب برگزار شد که در مسابقه اول تا چهارم به ترتیب کریس جریکو در برابر دالف زیگلر و مارک هنری در برابر داوسوز و آلبرتو دلریو در برابر آنتونیو سزارو و یم هل نو در برابر پرایم تایم پلیرز قرار گرفتند و در دیگر مسابقات ویدبرت در برابر دمیز و مسابقه ششم به صورت سیکس من تگ تیم مچ برگزار شد و در مسابقه هفتم رودزاسکالرز در برابر برودوس کلی و تنسای قرارگرفتند و در مسابقه هشتم رایبک در برابر تیم تیری ام بی قرار گرفت و در آخرین مسابقه ای جی لی در برابر کاتلین قرار کرقت و همچنین در این شو شاهد حضور افراید مانند سی ام پانک و آندرتیکر بودیم.

» جهت تماشای نتایج و دانلود عکس ها به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود

نتایج کوتاه و دانلود عکس های شو اسمکدان22 مارس2013

موضوع : مسابقات اسمکدان

s8581_5472

نتایج کوتاه و دانلود عکس های شو اسمکدان22 مارس2013:

در شو اسمکدان این هفته شاهد 6مسابقه زیبا و مهیج بودیم.در مسابقه ی اول این شو مارک هنری در مقابل زگ رایدر قرار گرفت. در دومین مسابقه دالف زیگلر در مقابل کوفی کینگستون قرار گرفت. در سومین مسابقه جک سواگر در مقابل وای تو جی کریس جریکو قرار گرفت.در چهارمین مسابقه و در یک تگ تیم مچ تیم رودرز اسکالرز در مقابل برودس کلای و تنسای قرار گرفتند.در پنجمین مسابقه انتونیو سزارو در مقابل د اسام میز قرار گرفت. در ششمین و اخرین مسابقه برگزار شده در این شو نیز که یک مسابقه سیکس من تگ تیم مچ بود  شیمس و رندی ارتون و بیگشو در مقابل گروه تری ام بی قرار گرفتند.

»جهت دانلود عکس های این شو و دیدن نتایج کوتاه به ادامه مطلب بروید…

اپدیت:عکس ها اضافه شد

ادامه + دانلود

نتایج مسابقات راو به تاریخ 18 مارچ 2013

موضوع : مسابقات راو

»نتایج مسابقات راو به تاریخ 18 مارچ 2013

در شو راو این هفته نه مسابقه انجام شد که در اولین مسابقه جان سینا در مقابل درن یانگ قرار گرفت و در دومین مسابقه رایبک در مقابل دیوید اتانگا و در سومین مسابقه فدنگو در مقابل گریت کالی و در چهارمین مسابقه نیز آرتروث در مقابل دامین سَندو و در پنجمین و ششمین مسابقه به ترتیب پریمو و اپیکو در مقابل کین و دنیل برایان و کودی رودز در مقابل آلبرتو دلریو قرار گرفتند و در هفتمیم مسابقه رندی اورتون و شیمس در برابر تیم ۳ ام بی قرار گرفتند و در هشتمین و نهمین مسابقه به ترتیب کوفی کینگستون در مقابل دالف زیگلر و د میز در مقابل جریکو در مقابل وید برت قرار گرفتند.

» جهت دانلود به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود

نتایج+دانلود عکس های شو مین اونت به تاریخ 13 مارس 2013

موضوع : دانلود عکس ها,مسابقات مین اونت

»نتایج و دانلود عکسهای شو دبلیو دبلیو ای مین اونت به تاریخ 13 مارس 2013

در شو مین اونت این هفته 3 مسابقه زیبا برگزار شد و در مسابقه اول آلبرتو دلریو در برابر د بیگ شو قرار گرفت و در مسابقه دوم تیم اوسوز در برابر دو مکینتایر و لیتر قرا گرفتند و در آخرین مسابقه ای که در این شو برگزار شد ویدبریت در برابر جاستین گابریل قرار گرفت.

»جهت دانلود به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود

نتایج+دانلود عکس مین اونت ۲۷ فوریه

موضوع : دانلود عکس ها,مسابقات مین اونت

 

نتایج+دانلود عکس مین اونت ۲۷ فوریه

در شو مین اونت این هفته 2 مسابقه انجام شد و در مسابقه اول شیمس در برابر کودی رودز قرار گرفت و در مسابقه دوم مارک هنری در برابر جاستین گابریل قرار گرفت.شما می توانید هم اکنون نتایج را به همراه دانلود عکس ها در ادامه مطلب دریافت کنید.

جهت تماشای نتایج و دانلود عکس ها به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود

نتایج و دانلود عکسهای شو دبلیودبلیوای ماندی نایت راو به تاریخ 25 فوریه 2013

موضوع : مسابقات راو

 نتایج و دانلود عکسهای شو دبلیودبلیوای ماندی نایت راو به تاریخ 25 فوریه 2013:

در شو راو این هفته اتفاقات جالب و مسابقات فوق العاده زیبایی برگزار شد. در مسابقه اول رایبک دربرابر دالف زیگلر قرار گرفت. در مسابقه دوم گریت کالی دربرابر مارک هنری قرار گرفت. در مسابقه سوم شاهد جدال آنتونیو سزارو و رندی اورتن بودیم. در مسابقه چهارم کودی رودز دربرابر آرتروث قرار گرفت و در مسابقه پنجم شاهد مبارزه پرایم تایم پلیرز دربرابر تیم هل نو بودیم. در مسابقه ششم دمیز دربرابر جک سواگر قرار گرفت و در مسابقه هفتم شاهد مبارزه جان سینا و سی ام پانک بودیم.

 جهت دانلود عکس ها و دیدن نتایج به ادامه مطلب بروید.

ادامه + دانلود
تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "دانلود کشتی کج" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.