مسابقات راو

نتایج و دانلود عکس های شو دبلیو دبلیو ای ماندی نایت راو به تاریخ 1 آپریل 2013

موضوع : دانلود عکس ها,مسابقات راو

» نتایج و دانلود عکس های شو دبلیو دبلیو ای ماندی نایت راو به تاریخ 1 آپریل 2013

در شو راو این هفته که آخرین شو راو باقی مانده تا رستلمنیا هست هفت مسابقه انجام شد که  مسابقه اول به صورت سیکس من تگ تیم مچ برگزار شد و در مسابقه دوم دنیل برایان در برابر دالف زیگلر قرار گرفت و در مسابقه سوم ویدبریت در مقابل زک رایدر قرار گرفت و در مسابقه چهارم مارک هنری در برابر سانتینو مارلا  قرار گرفت و در مسابقه پنجم زب کولتر در برابر آلبرتو دلریو قرار گرفت و در مسابقه ششم کریس جریکو در مقابل آنتونیو سزارو قرار گرفت و در مسابقه هفتم نیزکامرون و ناومی در برابر بلاتوینز قرار گرفتند.

» جهت تماشای نتایج و  دانلود عکس ها به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود

نتایج و دانلود عکس های شو دبلیودبلیوای اسمکداون به تاریخ 29 مارس 2013

موضوع : دانلود عکس ها,مسابقات راو

.:: دانلود عکس ها گذاشته شد ::.

» نتایج کوتاه شو دبلیودبلیوای اسمکداون به تاریخ 29 مارس 2013

در شو اسمکدان این هفته که به تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۱۳ منتشر شد ۴ مسابقه یبا انجام شد که در مسابقه اول کریس جریکو در برابر ویدبرت و مسابقه دوم این شو به صورت سیکس من تگ تیم مچ انجام شد و در مسابقه سوم این شو  نیز جک سواگر در برابر دگریت کالی قرار گرفت و آخرین مسابقه این شو هم به صورت سیکس من تگ تیم مچ برگزار شد.

» جهت تماشای نتایج و دانلود عکس ها به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود

نتایج کوتاه و دانلود عکسهای شو دبلیودبلیوای راو به تاریخ 25 مارس 2013

موضوع : دانلود عکس ها,مسابقات راو

»نتایج کوتاه و دانلود عکسهای شو دبلیودبلیوای راو به تاریخ 25 مارس 2013

در شو راو این هفته نه مسابقه جذاب برگزار شد که در مسابقه اول تا چهارم به ترتیب کریس جریکو در برابر دالف زیگلر و مارک هنری در برابر داوسوز و آلبرتو دلریو در برابر آنتونیو سزارو و یم هل نو در برابر پرایم تایم پلیرز قرار گرفتند و در دیگر مسابقات ویدبرت در برابر دمیز و مسابقه ششم به صورت سیکس من تگ تیم مچ برگزار شد و در مسابقه هفتم رودزاسکالرز در برابر برودوس کلی و تنسای قرارگرفتند و در مسابقه هشتم رایبک در برابر تیم تیری ام بی قرار گرفت و در آخرین مسابقه ای جی لی در برابر کاتلین قرار کرقت و همچنین در این شو شاهد حضور افراید مانند سی ام پانک و آندرتیکر بودیم.

» جهت تماشای نتایج و دانلود عکس ها به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود

نتایج مسابقات راو به تاریخ 18 مارچ 2013

موضوع : مسابقات راو

»نتایج مسابقات راو به تاریخ 18 مارچ 2013

در شو راو این هفته نه مسابقه انجام شد که در اولین مسابقه جان سینا در مقابل درن یانگ قرار گرفت و در دومین مسابقه رایبک در مقابل دیوید اتانگا و در سومین مسابقه فدنگو در مقابل گریت کالی و در چهارمین مسابقه نیز آرتروث در مقابل دامین سَندو و در پنجمین و ششمین مسابقه به ترتیب پریمو و اپیکو در مقابل کین و دنیل برایان و کودی رودز در مقابل آلبرتو دلریو قرار گرفتند و در هفتمیم مسابقه رندی اورتون و شیمس در برابر تیم ۳ ام بی قرار گرفتند و در هشتمین و نهمین مسابقه به ترتیب کوفی کینگستون در مقابل دالف زیگلر و د میز در مقابل جریکو در مقابل وید برت قرار گرفتند.

» جهت دانلود به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود

نتایج و دانلود عکسهای شو دبلیودبلیوای ماندی نایت راو به تاریخ 25 فوریه 2013

موضوع : مسابقات راو

 نتایج و دانلود عکسهای شو دبلیودبلیوای ماندی نایت راو به تاریخ 25 فوریه 2013:

در شو راو این هفته اتفاقات جالب و مسابقات فوق العاده زیبایی برگزار شد. در مسابقه اول رایبک دربرابر دالف زیگلر قرار گرفت. در مسابقه دوم گریت کالی دربرابر مارک هنری قرار گرفت. در مسابقه سوم شاهد جدال آنتونیو سزارو و رندی اورتن بودیم. در مسابقه چهارم کودی رودز دربرابر آرتروث قرار گرفت و در مسابقه پنجم شاهد مبارزه پرایم تایم پلیرز دربرابر تیم هل نو بودیم. در مسابقه ششم دمیز دربرابر جک سواگر قرار گرفت و در مسابقه هفتم شاهد مبارزه جان سینا و سی ام پانک بودیم.

 جهت دانلود عکس ها و دیدن نتایج به ادامه مطلب بروید.

ادامه + دانلود

نتایج کامل مسابقات راو به تاریخ 11 فبریه 2013

موضوع : مسابقات راو,نتایج رستلینگ

***تنها پوشش دهنده در ایران***

»نتایج کامل مسابقات راو به تاریخ 2 فبریه 2013

در شو این هفته شاهد بک استیج های زیادی بودیم و همچنین شاهد مسابقاتی هم بودیم و در مسابقه اول دنیل برایان در برابر کریس جریکو قرار گرفت و در مسابقه دوم جان سینا و رایبک و شیمس در برابر تیم استایلر و در مسابقه سوم جک سوایگر در برابر زیک رایدر و در مسابقه چهارم کودی رودز در برابر د میز . در مسابقه پنجم دامین ساندو در برابر البرتو دلریو و درمسابقه ششم ویدبرت در برابر کوفی گینگستن و در مسابقه هفتم کین در برابر دالف زیگلر قرار گرفتند.همچنین شاهد درگیری هایی مانند درگیری گروه شیلد هم بودیم و همچنین راک هم در این شو حضور داشت.

»جهت تماشای نتایج کامل میتوانید به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود

نتایج کوتاه و دانلود عکس های مسابقات راو به تاریخ۴فوریه۲۰۱۳

موضوع : مسابقات راو

Untitled-1

نتایج کوتاه و دانلود عکس های مسابقات راو به تاریخ۴فوریه۲۰۱۳

در دابلوی دابلیو ای راو این هفته شاهد۷مسابقه زیبا و مهیج بودیم.در اولین مسابقه ریبک در مقابل انتونیو سزارو قرار گرفت.در دومین مسابقه جک سواگر در مقابل سانتیو مارلا قرار گرفت.در سومین مسابقه البرتو دل ریو در مقابل کودی روز قرار گرفت.در چهارمین مسابقه ری مستریو در مقابل دنیل برایان قرار گرفت.در پنجمین مسابقه شیمس در مقابل کین قرار گرفت.در ششمین مسابقه نیز وید برت قهرمان کمربند اینتن کانتنتال در مقابل رندی ارتون قرار گرفت.در هفتمین و اخرین مسابقه نیز کریس جریکو در مقابل سی ام پانک قرار گرفت.

»جهت دیدن نتایج کوتاه به ادامه مطلب بروید

ادامه + دانلود

نتایج کامل مسابقات راو به تاریخ 29 ژانویه 2013

موضوع : مسابقات راو

** اولین سایت پوشش دهنده در ایران**

***پوشش مسابقات بلافاصله پس از تمام شدن شو***

نتایج کامل مسابقات راو به تاریخ 29 ژانویه 2013

در شو این هفته که یک روز پس از رویال رامبل برگزار شد اتفاقات جالبی افتاد و مسابقاتی از جمله مسابقه ویدبرت در برابر بو بلابز و جان سینا در برابر کودی رودز و آلبرتو دلریو در مقابل بیگ شو و کتلین در برابر امینا و شیمس در برابر دامین ساندو و دالف زیگلر و کرسی جریکو در برابر تیم هل نو وهمچنین سخن رانی هایی از راک و جان سینا ودیگر استاران و همچنین بازگشت براک لسنر اشاره کرد که تیم مای دبلیودبلیو ای آن ها را بلافاصله بعد از مسابقه برای شما عزیزان آماده کرده است که هیچ سایتی نه تنها در ایران بلکه در خاور میانه به این سرعت نتایج را برای کاربرانش آماده نکرده است.

جهت تماشای نتایج کامل به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود

نتایج و دانلود عکس های راو 21 ژانویه 2013

موضوع : مسابقات راو,نتایج رستلینگ

نتایج و تصاویر ماندی نایت راو به تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۱۳ :

ابتدا از صمیم قلب بابت تاخیر پوزش می طلبیم . این تاخیر به دلیل ساسپند شدن سایت بود که خوشبختانه برطرف شد. در مسابقه اول آنتونیو سزارو دربرابر دوایپر رندی اورتن قرار گرفت و در مسابقه دوم زک رایدر دربرابر بیگ شو قرار گرفت و در مسابقه سوم شاهد درگیری رایبک و اسلیتر بودیم. در مسابقه چهارم این شو دمیز دربرابر دالف زیگلر قرار گرفت و در مسابقه پنجم شاهد نبرد کیتلین و آلیشا فاکس بودیم و در مسابقه ششم وید برت دربرابر شیمس قرار گرفت. در مین اونت نیز مسابقه بین دلریو و تنسای برگزار شد.

برای دانلود تصاویر و مشاهده نتایج به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید.

ادامه + دانلود

نتایج ماندی نایت راو به تاریخ 14 ژانویه 2013

موضوع : مسابقات راو,نتایج رستلینگ

نتایج مسابقات دبلیودبلیوای ماندی نایت راو به تاریخ 14 ژانویه 2013

در بیستمین سالگرد تاسیس شو راو کمپانی دبلیودبلیوای سنگ تمام گذاشت و در این هفته از مسابقات شاهد مبارزاتی بسیار زیبا و اتفاقاتی مهیج بودیم. در مسابقه اول وید برت دربرابر رندی اورتن قرار گرفت و در مسابقه دوم کین دربرابر دمین سندو قرار گرفت در مسابقه سوم شاهد جدال ایو و کیتلین بودیم و در مسابقه چهارم سی ام پانک دربرابر برودس کلی قرار گرفت . مسابقه پنجم ما بین شیمس و تری من بند و مسابقه ششم ما بین کودی رودز و دنیل برایان انجام شد. در مسابقه هفتم و در یک استیل کج مچ دالف زیگلر رو در روی سینا قرار گرفت.

»جهت تماشای نتایج به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود
تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "دانلود کشتی کج" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.