پاور رنکينگز

پاور رنکینگز جدید دبلیو دبلیوای به تاریخ 3 آگوست 2013

موضوع : پاور رنکينگز

qvpV.jpg

» پاور رنکینگز جدید دبلیو دبلیوای به تاریخ 3 آگوست 2013

در پاور رنکینگز این هفته شاهد تغییرات بسیار زیادی بودیم که از مهم ترین آنها میتوان به صعود رندی اورتون به رده دوم جدول اشاره کرد و در دیگر تغییرات مهم میتوان به سقوط رندی اورتون اشاره کرد . صدر جدول این هفته باز هم تغییر نکرد و جان سینا همچنان در صدر جدول حضور دارد .

» جهت تماشا پاور 25  به ادامه مطلب مراجعه فرمایید…

ادامه + دانلود

پاور رنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 27 جولای 2013

موضوع : پاور رنکينگز

s0ZGK.jpg

jdJVT.jpg

» پاور رنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 27 جولای 2013

در این پست پاور رنکینگز جدید دبلیودبلیوای را که به تازگی در سایت این کمپانی منتشر شد برای شما آماده کرد این . در پاور رنکینگز این هفته شاهد تغییرات زیادی بوده ایم که از مهم ترین آن ها سعود یک پله ای رندی اورتون و دنیل برایان بوده است ولی بیشتر تغییرات در اواسط جدول انجام شد .

» جهت تماشا پاور 25 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید…

ادامه + دانلود

پاور رنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 20 جولای 2013

موضوع : پاور رنکينگز

3oj.jpg

» پاور رنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 20 جولای 2013

در پاور رنکینگز این هفته شاهد تغییرات به نسبت زیادی بودیم که در مهم ترین آن ها میتوان به صعود یک پله ای جان سینا , آلبرتو دلریو و دنیل برایان اشاره کرد . در دیگر تغییر مهم این هفته رندی اورتون از رندی 10 جدول به رده 5 صعود کرد و به احتمال زیاد  در هفته های بعد نیز شاهد نزدیک تر شدن وی به رتبه اول جدول خواهیم بود .

» جهت تاشا پاور 25 این هفته به ادامه مطلب مراجعه فرمایید…

ادامه + دانلود

پاور رنکینگز جدید دبلیودبلیو ای به تاریخ 6 جولای 2013

موضوع : پاور رنکينگز

Okj6D.jpg

» پاور رنکینگز جدید دبلیودبلیو ای به تاریخ 6 جولای 2013

در پاور رنکینگز این هفته شاهد تغییرات کمتری نسبت به هفته پیش بودیم به طوری که رده های اول جدول تقریبا دست نخورده باقی ماند و بیشتر تغییرات در اواسط جدول بود .

» جهت تما پاور 25 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید…

ادامه + دانلود

پاور رنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 22 ژوئن 2013

موضوع : پاور رنکينگز

8Arjo.jpg

» پاور رنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 22 ژوئن 2013

در پاور رنکینگز این هفته شاهد تغییرات زیادی بودیم که در مهم ترین ن ها میتوان به صعود جان سینا به صدر جدول و هم چنین صعود آلبرتو دلریو به رده دوم اشاره کرد . در اواسط جدول هم تقریبا تمامی سوپر استاران افت و خیز هایی داشته اند .

» جهت تماشای پاور 25 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید…

ادامه + دانلود

پاور رنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 15 ژوئن 2013

موضوع : پاور رنکينگز

N9Qti.jpg

» پاور رنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 15 ژوئن 2013

در پاور رنکینگز این هفته نسبت به هفته پیش شاهد تغییرات زیادی بودیم ولی این هفته صدر جدول دست نخورده باقی ماند و بیشتر تغییرات در اواسط جدول انجام گردید که هم اکنون این پاور رنکینگز در ادامه مطلب موجود می باشد .

» جهت دانلود این پاور 25 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید…

ادامه + دانلود

پاور رنکینگ به تاریخ 8 ژوئن 2013

موضوع : پاور رنکينگز

» پاور رنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 8 ژوئن 2013

در پاور رنکینگز این هفته نسبت به هفته های پیش شاهد تغییرات کمتری بودیم و تقریبا صدر جدول دست نخورده باقی ماند . در مهم ترین اتفاق پاور رنکینگز این هفته جان سینا همچون هفته هایش پیش باز هم یک پله سقوط کرد و میتوان به صعود تیم هل نو نیز اشاره کرد.

» جهت تماشای این پاور رنکینگز به ادامه مطلب مراجعه فرمایید…

ادامه + دانلود

پاوررنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 1 ژوئن 2013

موضوع : پاور رنکينگز,دسته‌بندی نشده

» پاوررنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 1 ژوئن 2013

در پاور رنکینگز این هفته نسبت به هفته ها قبل شاهد تغییراتی بودیم که در مهم ترین آن ها رندی اورتون به رده دوم رسید ولی صدر جدول دست نخورده باقی ماند و از دیگر تغییرات هم میتوان به سقوط یک پله ای سینا و صعود د شیلد اشاره کرد.

» جهت تماشا به ادامه مطلب بروید …

ادامه + دانلود

پاوررنکینگز به تاریخ 4 می 2013

موضوع : پاور رنکينگز

» پاوررنکینگز به تاریخ 4 می 2013

در پاور رنکینگز این هفته شاهد تغییرات زیادی بودیم که در مهم ترین آن ها همان طور که حدس زده میشد دالف زیگلر به رتبه اول صعود کرد و جان سینا رتبه اولش را از دست داد.هم چنین تغییرات زیادی نیز در اواسسط جدول انجام شد.

» جهت تماشا به ادامه مطلب بروید …

ادامه + دانلود

پاوررنکینگز به تاریخ 27 آپریل 2013

موضوع : پاور رنکينگز

» پاوررنکینگز به تاریخ 27 آپریل 2013

در پاور رنکینگز این هفته که به تاریخ 27 آپریل منتشر شد اتفاق های زیادی از جمله ورود لیلا و بیگ لنگستن به این جدول و همچنین سقوط افرادی همچون آندرتیکر و براک لزنر و شیمس افتاد که مشروح کامل آن در ادامه مطلب به صورت عکس آماده میباشد.

» جهت تماشا به ادامه مطلب بروید …

ادامه + دانلود

پاوررنکینگز جدید دبلیو دبلیو ای به تاریخ 20 آپریل 2013

موضوع : پاور رنکينگز

» پاوررنکینگز جدید دبلیو دبلیو ای به تاریخ 20 آپریل 2013

در پاور رنکینگز این هفته نسبت به هفته های پیش شاهد تغییرات بسیار کمتری بودیم و بیشتر تغییرات در میانه های از رتبه 16 تا 25 انجام شد و صدر جدول و رده های بعد از آن کاملا دست نخورده باقی ماند.

» جهت تماشای این پاور رنکینگز به ادامه مطلب بروید …

ادامه + دانلود

پاور رنکینگز جید دبلیودبلیوای به تاریخ 13 آپریل 2013

موضوع : پاور رنکينگز

» پاور رنکینگز جید دبلیودبلیوای به تاریخ 13 آپریل 2013

در پاور رنکینگز این هفته شاد تغییرات بسیار زیادی نسبت به هفته های پیش بودیم.بیشتر این تغییرات در اواسط جدول انجام شد و تقریبا تمامی سوپر استاران میانه جدول رنکشان نسبت به پیش تغییر کرد که این تغییرات در بیشتر حالت ها به صورت سقوط بود.

» جهت تماشای پاور رنکینگز به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود

پاور رنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 6 آپریل 2013

موضوع : پاور رنکينگز

 

» پاور رنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 6 آپریل 2013

در جدول پاور رنکینگز این هفته تغییرات زیادی اینجاد شد که در مهم ترین آنها می توان به سعود سی ام پانک به صدر جدول اشاره کرد و در دیگر تغییرات نیز استارانی به جدول اضافه شدند که هم اکنون این پاور رنکینگز در ادامه مطلب موجود میباشد.

» جهت تماشای پاور رنکینگز این هفته به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود

پاور رنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 30 مارس 2013

موضوع : پاور رنکينگز

» پاور رنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 30 مارس 2013

در جدول پاور رنکینگز این هفته شاهد تغییرات بسیار زیادی به خصوص در اواسط جدول بودیم.از مهم ترین تغییرات این هفته میتوان به سقوط جان سینا و آلبرتو دلریو و صدر نشین شدن د راک اشاره کرد.همچنین در پاور رنکینگز این هفته افرادی که در هفته های پیش به رینگ بازگشته بودند رتبشان در جدول دچار تغییرات بسیاری شده است.

»جهت تماشای پاور رنکینگز این هفته به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود

پاورنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 23 مارس 2013

موضوع : پاور رنکينگز

»پاورنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 23 مارس 2013

در پاور رنکینگز این هفته شاهد تغییرات بسیار کمی بودیم و بیشتر تغییرات نیز در اواسط جدوم اتفاق افتاد و تقریبا ابتدا جدول دست نخورده باقی ماند.و در انتها جدول نیز بغیر از چند مورد که قطعی بودند تغییری ایجاد نشد.

» جهت تماشای پاور رنکیگز این هفته به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود

پاور رنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 16 مارس 2013

موضوع : پاور رنکينگز

»پاور رنکینگز جدید دبلیودبلیوای به تاریخ 16 مارس 2013

در پاور رنکینگز این هفته که توسط دبلیودبلیوای منتشر شد شاهد تغییرات بسیار زیاد به خصوص در اواسط جدول بودیم.همچنین استارانی به این جدول اضافه شدند که مدتی در دبلیودبلیوای حضور نداشتند.هم اکنون این پاور رنکینگز در ادامه مطلب آماده مشاهده میباشد.

»جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید…

ادامه + دانلود
تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "دانلود کشتی کج" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.