نتایج کامل پی پر ویو الیمینیشن چمبر 2013 – اختصاصی مای دبلیودبلیوای

موضوع : مسابقات پی پر ویو,نتایج رستلینگ

به عنوان اولین و برترین سایت پوشش دهنده این پی پر ویو

نتایج کامل پی پر ویو الیمینیشن چمبر 2013 :

در الیمینیشن چمبر 2013 شاهد اتفاقات جالب و مسابقات فوق العاده جذابی بودیم. در مسابقه پیری شو برودس کلی و تنسای دربرابر تیم رودز اسکالرز قرار گرفتند. در مسابقه اول آلبرتو دلریو و بیگ شو بر سر کمربند سنگین وزن مسابقه دادند. در مسابقه دوم آنتونیو سزارو دربرابر دمیز قرار گرفت که این مسابقه بر سر کمربند یو اس بود. در مسابقه سوم شاهد مسابقه 6 نفره الیمینیشن چمبر بودیم و در مسابقه چهارم تیم شیلد دربرابر تیم رایبک ، سینا و شیمس قرار گرفت. در مسابقه پنجم کوفی کینگستن رودر روی دالف زیگلر قرار گرفت. در مسابقه ششم کیتلین و تامینا برای کمربند دیواز مسابقه دادند.در مین اونت سراسر هیجان این مسابقه هم شاهد جدال دراک و سی ام پانک برای کمربند دبلیودبلیوای بودیم.

برای مشاهده نتایج کامل این پی پر ویو به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید.

 

مسابقه پیری شو : برودس کلی و تنسای دربرابر تیم رودز اسکالرز

برودس کلی ، دمین سندو را زمین می زند و سندو از داور می خواهد که جلوی برودس را بگیرد. سپس تنسای تگ می شود و در گوشه رینگ به کودی رودز هد بات می زند. تنسای به بالا طناب می رود و می خواهد اسلینگ شات بامب اجرا کند ولی موفق نمی شود. کودی با یک دراپ داون پانج باز می گردد. سپس سندو چند ضربه به تنسای می زند و تنسای هم با یک ضربه سندو را زمین می زند.کودی اسلیپر هولد را روی تنسای اجرا می کند و سپس دیزستر کیک را اجرا می کند. کودی ، سندو را تگ می کند. تنسای می خواهد بک دراپ بزند ولی سندو جا خالی داده و البو آف دیسدین را اجرا می کند. سندو یک کلوزلاین به تنسای می زند و او را به گوشه می برد ولی تنسای با یک کلوزلاین سنگین جواب می دهد. سپس برودس وارد رینگ می شود و چند کلوزلاین اجرا می کند.کودی از پشت به او یک دراپ کیک می زند. سپس تنسای کودی را دور نگه داشته و برودس کلی اسپلش را اجرا کرده و کاور می کند و پیروزی را به دست می آورد.

برنده مسابقه : تنسای و برودس کلی

مسابقه اول : آلبرتو دلریو دربرابر بیگ شو بر سر کمربند سنگین وزن

بیگ شو دلریو را به سمت طناب پرتاب می کند و چند بادی پانج به او می زند. دلریو سعی می کند برگردد ولی بیگ شو او را به گوشه برده و به او چاپ های سنگینی میزند. بیگ شو چند ضربه به کمر دلریو می زند و او را با یک بادی اسلم زمین میزند. آلبرتو به بیگ شو هد بات میزند ولی به نظر نمیرسد روی بیگ شو تاثیری داشته باشد ! بیگ شو ، دلریو را به کرنر می برد و به سمت او میدود ولی دلریو جا خالی داده و چند ضربه با پا به صورت بیگ شو می زند. دلریو یک سوپر کیک به بیگ شو میزند و کاور می کند که بیگ شو در دو کیک اوت می کند. دلریو می خواهد کراس آرم بریکر را اجرا کند ولی بیگ شو او را به سمت طناب پرتاب می کند. و در برگشت به او یک اسپیر میزند. بیگ شو کاور می کند ولی دلریو در دو کیک اوت کرده و بیگ شو مجدد ضربه ای به سر او وارد می کند. بیگ شو به بالای طناب میرود و اسپلش اجرا می کند و کاور می کند. دلریو در دو کیک اوت می کند و در ادامه موفق به اجرای یک کراس آرم بریکر نزدیک طناب می شود. بیگ شو پایش را روی طناب قرار میدهد و دلریو مجبور به رها کردن سابمیشن می شود. سپس بیگ شو یک سابمیشن برهاگ را اجرا کرده و دلریو به سختی مقاومت می کند. دلریو یک هوریکن رانا به بیگ شو می زند سپس سوییساید دایو اجرا می کند . داور شروع به شمارش می کند . دلریو با کمک ریکاردو به رینگ برمیگردد. دلریو میخواهد ضربه ای به سر بیگ شو وارد کند ولی شو با یک چوکسلم جواب میدهد و کاور میکند. دلریو در دو کیک اوت میکند. بیگ شو میخواهد بار دیگر چوکسلم اجرا کند ولی دلریو جاخالی داده و رول آپ می کند که بیگ شو موفق به کیک اوت می شود. در انتهای مسابقه دلریو چند اینزیگیوری به بیگ شو می زند. بیگ شو می خواهد با یک ناک اوت پانچ پاسخ دهد ولی ریکاردو دخالت کرده و بیگ شو به ریکاردو ناک اوت پانچ می زند. سپس دلریو کراس آرم بریکر را اجرا کرده و بیگ شو تپ اوت می کند.

برنده مسابقه و همچنان قهرمان : آلبرتو دلریو

مسابقه دوم : دمیز دربرابر آنتونیو سزارو بر سر کمربند ایالات متحده آمریکا

میز چند ضربه با پشت دست راست به سزارو می زند ولی سزارو ، شانه مصدوم میز را هدف گرفته است و او را به ایپرن می فرستد.میز از بین طناب ها ضربه ای به سزارو میزند و میخواهد رول آپ کند که موفقیتی به دست نمی آورد. میز سزارو را به گوشه رینگ می فرستد و به سمتش میدود. سزارو قبل از اینکه میز به او برسد به شانه آسیب دیده اش ضربه میزند و یک همرلاک را اجرا می کند. سزارو چندین ضربه دیگر به شانه میز میزند و سپس روی او آرم درگر را اجرا می کند. سزارو آرم بار واریشن را اجرا می کند و کاور می کند که میز کیک اوت می کند. سپس دست میز را روی ایپرن قرار می دهد و محکم با آرنج به دست میز ضربه وارد می کند. در ادامه سزارو میز را به کرنر می فرستد ولی میز با یک بیگ بوت و سپس یک کلوزلاین در گوشه رینگ پاسخ می دهد. میز به بالای طناب میرود و اسپلش اجرا می کند ولی سزارو کنار می کشد و سابمیشن آرم بار را اجرا می کند. میز مقاومت می کند و میخواهد رول آپ کند ولی سزارو کیک اوت می کند و میز ، سزارو را به بیرون رینگ می فرستد و سپس میخواهد یک کراس بادی انجام دهد که سزارو روی هوا او را می گیرد. میز پای سزارو را به پله ها می کوبد سپس میخواهد فیگرفورلگ لاک را اجرا کند که سزارو بلاک می کند. سپس میز یک ضربه با زانو به ناحیه ممنوع ! وارد می کند و داور مسابقه را دی کیو اعلام می کند. میز که عصبانی است به سزارو حمله می کند و کمربند را به سمتش پرت می کند.

برنده مسابقه با دی کیو و همچنان قهرمان : آنتونیو سزارو

دنیل برایان و کین در بک استیج دیده می شود. برایان می گوید که امیدوارم من را به خاطر رویال رامبل بخشیده باشی چون آن فقط یک اتفاق تصادفی بود. دنیل می گوید آنچه اتفاق افتاده است دیگر گذاشته و ما هم باید آن را فراموش کنیم. در اینجا کین به برایان می گوید که احتیاج به تمرکز دارد و به دنیل می گوید که او را تنها بگذارد. دنیل می گوید که امشب برای من بسیار مهم است و می گوید ما میتوانیم دو نفر آخر باشیم . فقط باید هوای همدیگر را داشته باشیم. کین قبول می کند و میگوید که تو هوای من را داشته باش ولی من فقط هوای خودم را دارم و بعد آنجا را ترک می کند.

مسابقه سوم : الیمینیشن چمبر مچ 6 نفره

همانطور که می دانید افراد شرکت کننده رندی اورتن ، مارک هنری ، جریکو ، سواگر ، کین و دنیل برایان هستند و برنده مسابقه در رسلمنیا بر سر کمربند سنگین وزن مسابقه خواهد داد. برایان و جریکو مسابقه را آغاز می کنند و برایان یک شولدر بلاک به جریکو میزند و جریکو دربرگشت چند هیپ تاس اجرا می کند. سپس جریکو یک ساید هد لاک روی دنیل برایان اجرا می کند و بعد از آن یک شولدر بلاک به سبک خودش انجام میدهد. جریکو برای اجرای والز اقدام می کند که دنیل برایان آن را تبدیل به نو لاک می کند سپس مجدد جریکو آن را تبدیل به والز کرده و برایان ممانعت می کند و جریکو را به سمت طناب ها پرتاب می کند. جریکو می خواهد یک سوپلکس به برایان بزند ولی برایان مقاومت می کند و جریکو یک اسپرینگ بورد به برایان میزند و او را محکم به یکی از چهار سلول داخل چمبر می کوباند. سپس جریکو یک ساید سوپلکس روی برایان اجرا می کند و حالا نوبت وارد شدن یکی دیگر از افراد میرسد و آن کسی نیست جز جک سواگر. سواگر محکم جریکو را زمین میزند و یک سواگر بامب اجرا می کند. کاور می کند که جریکو در دو کیک اوت می کند. سپس سواگر دو بار دنیل برایان را به دیوار چمبر می کوبد و میخواهد کلوزلاین بزند که برایان جاخالی داده و سواگر محکم به دیوار چمبر که از زنجیر ساخته شده است ، برخورد می کند. ولی یک جور مقاومت کرده و به برایان ضربه ای میزند سپس جریکو دخالت می کند و یک دراپ کیک به سواگر می زند. جریکو می خواهد در گوشه رینگ کلوزلاین بزند ولی سواگر کنار می کشد و چندین بار در روی فلزهای بیرون رینگ ، جریکو را به زمین میزند. سپس دنیل برایان بایک ضربه زانو به صورت سواگر ، او را غافلگیر می کند و به سراغ جریکو می رود. دنیل چند چاب به جریکو می زند و سوپلکس روی او اجرا می کند در اینجا یک لحظه جریکو قصد رول آپ دارد که موفق به اجرای کامل نمی شود. کین نفر بعدی است که وارد می شود. جریکو پایش را روی گردن برایان گذاشته است و کین به سراغ جریکو می رود. کین جریکو را به کرنر می فرستد سپس سواگر را محکم به سمت جریکو پرتاب می کند و برایان به هردو آنها دراپ کیک می زند. دنیل برایان سعی می کند کین را رول آپ کند ولی نمی تواند و به کین می گوید این یک تصادف بود و از کین میخواهد او را در آغوش بگیرد !!! کین قبول نمی کند و به علامت رسلمنیا اشاره می کند و این دو با هم جرو بحث می کنند ! دنیل برایان عصبانی می شود و یک سیلی به کین می زند و کین نیز یک سیلی به دنیل میزند و برای چوکسلم اقدام می کند. دنیل آن را بلاک کرده و کین تنها موفق به اجرای یک ساید اسلم می شود. برایان میخواهد یک سوپرپلکس به کین بزند ولی جریکو می آید و برایان را بلند میکند و کین یک کلوزلاین پرشی به برایان میزند. رندی اورتن نفر پنجم است که وارد می شود و یک کلوزلاین به سواگر میزند. کین به رندی یک آپرکات میزند ولی رندی با یک دراپ کیک جواب می دهد. رندی حالا یک سوپلکس به برایان میزند و چوکسلم کین را بلاک کرده و یک هنگینگ دی دی تی به کین بیرون از رینگ میزند. جریکو و برایان باهم درگیرند و رندی و سواگر هم باهم. رندی سواگر را به کرنر می فرستد و جریکو هم دنیل را به کرنر می فرستد. هر دو یک سوپرپلکس روی برایان و سواگر اجرا می کنند و بالاخره مارک هنری وارد مسابقه می شود. مارک هنری موفق به حذف دنیل برایان با یک ورلدز استرانگست اسلم می شود و رندی اورتن را محکم به یکی از سلول ها می کوبد. جریکو و سواگر با هم یک سوپلکس روی هنری اجرا می کنند. جریکو با یک فلایینگ کراس بادی سعی دارد سواگر را حذف کند که سواگر در دو کیک اوت می کند. جریکو میخواهد لاینزسالت را اجرا کند ولی مارک هنری مانع او شده و او را محکم به دیوار چمبر می کوبد. جریکو یک کدبریکر میزند و رندی اورتن هم بلافاصله یک آر کی او به هنری می زند و کاور می کند. هنری حذف می شود ولی برمیگردد و روی همه ورلد استرانگست اسلم را اجرا می کند. تدی لانگ و بوکر به او دستور می دهد که خارج شود. جریکو میخواهد یک های ریسک روی اورتن انجام دهد ولی رندی روی هوا به جریکو دراپ کیک می زند. سواگر می خواهد پتریت اکت ( همان انکل لاک) را روی اورتن اجرا کند که جریکو به سر او ضربه می زند و سواگر روی جریکو پتریت اکت اجرا می کند. اورتن لاک را می شکند و به هردو آنها یک هنگینگ دی دی تی میزند. جریکو برای لاینزسالت میرود ولی رندی با زانو بلاک کرده و آر کی او اجرا می کند. جریکو حذف می شود و جک سواگر از پست ناگهانی اورتن را رول آپ می کند و برنده می شود.

برنده مسابقه چمبر : جک سواگر ( یعنی خاک بر سر دبلیودبلیوای ! )

مسابقه چهارم : گروه شیلد دربرابر جان سینا ، شیمس و رایبک

رایبک شروع به زدن همه گروه شیلد می کند و درگیری بین دو گروه به وجود می آید. هر سه عضو گروه شیلد توسط سه عضو گروه سینا ، هم زمان باهم ، یک سوپلکس دریافت می کنند. زنگ مسابقه بالاخره به صدا در می آید و شیمس چند ضربه به امبروز وارد می کند. شیمس ست رالینز را هم با یک ضربه بدرقه کرد تا رومن رینز دربرابرش قرار گیرد. امبروز از این دخالت استفاده کرده و به سر شیمس ضربه می زند سپس رینز تگ می شود و شیمس را با چند هیت محکم زمین گیر می کند. رالینز وارد می شود و یک کراس بادی اجرا می کند و کاور می کند که شیمس در دو کیک اوت می کند. رالینز بادی سیزرز اجرا می کند ولی شیمس مقاومت می کند پس امبروز تگ می شود و وارد می شود. امبروز به هواداران بی احترامی می کند و تا برمیگردد یک بروگ کیک دریافت می شود و شیمس سینا را تگ می کندو از آن سمت هم رینز وارد می شود. سینا یک سیت اوت ساید اسلم به رینز می زند. سینا برای اجرای فایو ناکل شافل می رود ولی هنگامی که داور نمی بیند ، رالینز یک دراپ کیک روی سینا اجرا می کند و رینز از این فرصت استفاده کرده و پین می کند.رینز سینا را به کرنر می برد و امبروز را تگ می کند. رالینز به صورت سینا ضربه می زند و کاور می کند ولی شیمس شمارش را متوقف می کند. رینز سینا را زمین گیر کرده است و او را به سمت یار های خودی می کشد.امبروز وارد می شود و یک دی دی تی روی سینا اجرا می کند ولی در ادامه سینا یک بادی دراپ زده و به زحمت خودش را به یار خودی میرساند و رایبک را تگ می کند. رایبک وارد می شود و به شیلد رحم نمی کند. رایبک کلوزلاین های سنگین می زند و سپس به رالینز و امبروز پاوربامب می زند. رایبک می خواهد میت هوک کلوزلاین را اجرا کند ولی رینز از پشت به او حمله می کند و شیمس هم رینز را به بیرون رینگ پرتاب می کند. شیمس و رینز در بیرون رینگ درگیر می شوند و رینز یک اسپیر وحشتناک به شیمس میزند. رینز و رالینز و امبروز میخواهند تریپل پاور بامب را روی رایبک انجام دهند ولی سینا از راه می رسد و به امبروز ای ای میزند. رایبک میخواهد به رالینز شل شاکد بزند ولی رینز به رایبک هم اسپیر میزند. و رالینز کاور میکند ، سینا هم نمیتواند به موقع کاری کند و گروه شیلد برنده مسابقه می شوند.

برنده مسابقه : گروه شیلد

دالف زیگلر به همراه ای جی و بیگ ای دیده می شود. او می گوید ما در راهمان به سمت رسلمنیا هستیم و من حتی یک مسابقه هم در این پی پی وی ندارم. بعد او به پیروزی جک سواگر اشاره می کند و می گوید که پیروزی او به معنای داشتن شانس قطعی قهرمانی نیست ! او میگوید کیف مانی این د بنک او هست که تضمینی برای بردن تایتل است. او ادامه می دهد که من حتی از تمامی هال آف فیمرهای کمپانی هم درخشان تر هستم، چون این کار من است. بوکرتی می آید و می گوید تفاوتی بین درخشان بودن و تلف کردن وقت وجود دارد! بوکرتی ادامه می دهد که من یک نفر را می شناسم که بسیار خوب است و قرار است با تو همین الان مسابقه دهد. او کوفی کینگستن است.

مسابقه پنجم : کوفی کینگستن دربرابر دالف زیگلر

کوفی یک دراپ کیک به دالف می زند ولی در ادامه دالف کوفی رابه سمت تیرک رینگ پرتاب می کند. کوفی یک ساید هد لاک اجرا می کند و در ادامه دالف زیگلر یک اسلیپر هولد را اجرا می کند. کوفی مقاومت می کند و یک کراس بادی اجرا می کند. بیگ ای سعی دارد به دالف کمک کند. کوفی کراس بادی را روی بیگ ای اشتباها اجرا می کند و بیگ شو به دنبال او می رود که داور جلوی او را می گیرد و در این لحظه کوفی یک ترابل این پردایز را اجرا می کند. دالف به کوفی یک سوپلکس می زند و سپس زیگ زگ را اجرا می کند و برنده می شود . بعد از مسابقه بیگ ای فینیشر خودش را روی دالف اجرا می کند.

برنده مسابقه : دالف زیگلر

مسابقه ششم : کیتلین دربرابر تامینا بر سر کمربند دیواز

این مسابقه چیز خاصی نداشت و در انتها کیتلین به هنگام اجرای سوپرفلای اسپلش ، جاخالی داد و اسپیر را اجرا کرد و مسابقه را برد.

برنده مسابقه و همچنان قهرمان : کیتلین

مسابقه هفتم : سی ام پانک دربرابر دراک برسر کمربند دبلیودبلیوای

پانک ابتدا به راک بی احترامی می کند و سپس یک ساید هدلاک را اجرا می کند. راک او را به سمت طناب ها پرت می کند ولی پانک دربرگشت یک شولدر بلاک به سی ام پانک میزند ! پانک مجدد هد لاک را اجرا می کند ولی راک این بار با آرم درگ پاسخ می دهد. ادامه گزارش مای دبلیودبلیوای : سی ام پانک از رینگ خارج می شود. با پاول هیمن صحبتی دارد و دوباره به رینگ بر می گردد و به راک فحش می دهد و یک سیلی به راک میزند. پانک سعی دارد راک را عصبانی کند که دی کیو شود. راک ، پانک را به گوشه رینگ می برد و به او ضربه میزند ولی داور اجازه ضربات بیشتر را به راک نمی دهد. داور به راک هشدار می دهد پانک به صورت راک تف می اندازد و راک به شدت به او ضربه می زند و او را به بیرون رینگ پرت می کند ! سپس راک او را به سمت بریکید پرت می کند و یک کلوزلاین اجرا می کند ! راک ، پانک را روی میز گزارشگر قرار می دهد ولی پانک به رینگ برمیگردد و دربازگشت به راک یک کلوزلاین میزند . پانک یک سوپلکس و یک یک سیزرز به راک می زند. راک مقاومت می کند و درادامه سی ام پانک یک اسپرینگ بورد کلوزلاین اجرا می کند و کاور می کند . راک در دو کیک اوت می کند. پانک به بالای طناب می رود و البو دراپ را اجرا می کند و کاور می کند که راک در دو کیک اوت می کند. سپس پانک به بیرون رینگ رفته و میز گزارشگران را خلوت می کند . هیمن حواس داور را پرت می کند و پانک ، راک را به کنار میز می برد و روی او راک باتم اجرا می کند !!! داور شروع به شمارش می کند و راک زودتر از شماره ده بلند می شود . پانک به شدت به راک حمله می کند . پانک شو مونی میگیرد و راک از این فرصت استفاده کرده و ابتدا یک اسپاین باستر و سپس یک دی دی تی به پانک می زند. سپس پانک چندین البو به راک می زند ولی در این لحظه شاهد یک راک باتم ناگهانی از راک هستیم . راک کاور می کند ولی پانک کیک اوت می کند. پانک با حرکتش داور را ناک اوت می کند و سپس جی تی اس اجرا می کند و کاور می کند و فریاد میزند که داور بیاید . پانک می خواهد مجددا جی تی اس اجرا کند که راک نمی گذارد و پیپلز البو را اجرا می کند. داور دیگری می آید و می شمارد. پانک در دو کیک اوت می کند. داور مجدد ناک اوت می شود و سی ام پانک که می خواست به راک ضربه بزند اشتباها هیمن را می زند. در آخر هم راک موفق به اجرا راک باتم می شود و پیروزی را به دست می آورد.

برنده مسابقه و همچنان قهرمان : د راک

در آخرین امیدوارم این نتایج اختصاصی مای دبلیودبلیوای مورد توجه شما واقع شده باشد . این نتایج تنها ده دقیقه بعد از اتمام پی پر ویو از بزرگترین مرجع رسلینگ در ایران یعنی سایت مای دبلیودبلیوای منتشر می شود و کاملا اختصاصی است . هرگونه نتایج مشابه نشانه کپی از ماست و هیچگونه رضایتی در این باره نداریم.

10 نظر تا کنون ثبت شده است

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

shahriyar در یکشنبه , 17 فوریه 2013 گفته :

منم میتونم بزارم نتایجو احتمالا

shahriyar در دوشنبه , 18 فوریه 2013 گفته :

داداش علی دستت دردنکنه منون

محمد در دوشنبه , 18 فوریه 2013 گفته :

مزخرف ترین Elimination chamber تاریخ بود
اولا هز سال دو مسابقه بر سر کمربند های WWE و WHC در قفس مخصوص Elimination انجام می شد که امسال هیچ خبری ازش نبود
دوما اینکه WWE هندوانه ی بسیار بزرگی زیر بغل سواگر گذاشته انگار نه انگار رندی اورتنی هم وجود داره
سوما هم اینکه این شیلد دیگه گندش رو در آورده که سه تا غول مثل شیمس و سینا و رایبک از پسشون بر نمیان
یعنی جدا خاک بر سر wwe با این استوریاش
من دیگه رفتم سراغ TNA!!!

ali در دوشنبه , 18 فوریه 2013 گفته :

فقط یک مسابقه در قفس چمبر برگزار شد و در این مورد که خاک بر سر دبلیودبلیوای من کاملا باهات موافقم !!!

REZA در دوشنبه , 18 فوریه 2013 گفته :

خاک بر سر کمپانی کنند. شیلد جان سینا و رایبک و شیمس رو برد بعدشم سواگر برنده چمبر شد. خاک برسرشون

shahriyar در دوشنبه , 18 فوریه 2013 گفته :

اه اه کاش صبح پا نمیشدم رندی باختش چقدر الکی 🙁

aliy2j در دوشنبه , 18 فوریه 2013 گفته :

ممنون علی جان واقعا درست گفتی خاک بر سر wwe رندی و جریکو و کین بودن کی برد wwe گندشو دراورده مثلا میخوان جذاب کنن ولی بلد نیستن چطوری

mahdy در دوشنبه , 18 فوریه 2013 گفته :

خاک بر سر Wwe نه دو تا مسابقه قفس بود نه چهار تا ادم حسای . خدایی اگه ری رو می ذاشتن بهتر نبود
گند زدن با اون استوری نویسان خنگشون

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "دانلود کشتی کج" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.